Matura 2021. Kiedy jakie egzaminy?

Egzamin maturalny w terminie głównym zarówno na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym zotanie przeprowadzony w okresie od 4 do 20 maja 2021 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 16 czerwca 2021 r, a egzamin w terminie poprawkowym 24 sierpnia 2021 r.

Wyniki egzaminu maturalnego ogłoszone zostaną 5 lipca 2021 r., a dla osób poprawiających w sierpniu - 10 września 2021 r.

Terminy matury 2021

W 2021 r. egzamin maturalny przeprowadzany jest wyłącznie w części pismnej z zastrzeżeniem osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym na wyższą uczelnię zagraniczną lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej muszą przedstawić wynik z egzaminu ustnego.

W przypadku egzaminów maturalnych, najczęstszą zbitką wypowiadanych pytań jest: Co? Gdzie? Kiedy? Swoistą tradycją jest, że matury rozpoczynają się egzaminem z języka polskiego, a w 2021 roku dniem języka ojczystego będzie 4 maja. Powinna być to dobra wiadomość dla wszystkich, gdyż każdy podejdzie do przedstawionych zagadnień wypoczęty, ponieważ czwarty dzień maja to wtorek. Poniżej przedstawiamy dokładny harmonogram egzaminów na 2021 rok.

 część pisemna (termin główny)

DATA

GODZINA 9:00

GODZINA 14:00

4 maja 2021

(wtorek)

Język polski – pp*

 

5 maja 2021

(środa)

matematyka – pp

 

6 maja 2021

(czwartek)

język angielski – pp

 

7 maja 2021

(piątek)

język angielski – pr

 

10 maja 2021

(poniedziałek)

język polski – pr

 

11 maja 2021

(wtorek)

matematyka – pr

wiedza o społeczeństwie – pr

12 maja 2021

(środa)

biologia – pr

 

13 maja 2021

(czwartek)

geografia – pr

 

14 maja 2021

(piątek)

chemia – pr

 

17 maja 2021

(poniedziałek)

historia – pr

 

18 maja 2021

(wtorek)

fizyka – pr

 

19 maja 2021

(środa)

informatyka – pr

 

logo Laboratoria Przyszłości poziom kolor

DlaczegoMy2022

logotyperasmus 2

Facebook