szkola szare szeregi 10

        27 listopada, w dniu Święta Szkoły, odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych Liceum szkola szare szeregi 1Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Europejskich im. Szarych Szeregów. Tegoroczne ślubowanie miało wyjątkowo uroczystą oprawę, ponieważ świętowaliśmy nie tylko Dzień naszego Patrona, ale również  100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę.           

Na uroczystą akademię zostali zaproszeni znakomici goście: harcerze  Szarych Szeregów z czasu II wojny światowej, poseł ziemi lubelskiej, prof. Krzysztof Szulowski, radni Rady Miasta - pani Anna Kędziora i pan Ignacy Czeżyk, wielu przyjaciół naszej szkoły oraz przedstawiciele Rady Rodziców.    Uroczystość rozpoczęła się od uroczystego apelu przy pamiątkowych kamieniach, które znajdują się w otoczeniu nasze szkoły . Jeden kamień poświęcony jest harcerzomszkola szare szeregi 14 Szarych Szeregów i stoi tu od kilku lat a drugi , ufundowaliśmy my w tym roku, szkola szare szeregi 28aby uczcić 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Po apelu poległych, uczennica z klasy III gimnazjum Basia, odegrała na skrzypcach ciszę. Następnie ksiądz Ryszard Gołda, dokonał poświęcenia pamiątkowego kamienia. Apel zakończył się złożeniem  kwiatów i zapaleniem zniczy przez młodzież.

Następnie uformowaliśmy pochód , na czele którego szedł Poczet Sztandarowy wszyscy  udali się do kościoła pw. Miłosierdzia Bożego na uroczystą mszę, po której w sali teatralnej kościoła odbyła się uroczysta akademia. Po szkola szare szeregi 44szkola szare szeregi 42wystąpieniu Pani Dyrektor, odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Uroczyście ubrani i przejęci powtarzali za panią dyrektor słowa  roty ślubowania. Na szkolny sztandar uczniowie przyrzekli;  strzec honoru szkoły, sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, godnie reprezentować szkołę, wytrwale pracować nad rozwojem swoich uzdolnień i osobowości; być życzliwym, wrażliwym i otwartym na drugiego człowieka; nie zawieść nadziei, jakie pokładają w nich rodzice i wychowawcy oraz stawiać dobro Polski nad własne. Po złożonym ślubowaniu wychowawczynie przypięły uczniom tarcze szkolne.

szkola szare szeregi koncert 5 filteredPięknym momentem uroczystości było  wręczenie naszej pani dyrektor Statuetki Małegoszkola szare szeregi koncert 13 filtered Powstańca, przez pana Zdzisława Łozińskiego, harcerza Szarych Szeregów a jednocześnie  prezesa Lubelskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Statuetkę ufundował Warszawski Oddziałał Stowarzyszenia Szarych Szeregów na wniosek oddziału lubelskiego.

Następnie wszyscy zgromadzeni ze wzruszeniem obejrzeli piękny montaż słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież naszej szkoły, pod kierunkiem pani Barbary Chadaj i pana Michała Matrasa, z pomocą księdza katechety Łukasza Brusa. Po obejrzeniu w szkola szare szeregi koncert 27 filteredskupieniu części artystycznej nasi goście zabrali głos, nawiązując do obejrzanego przedstawienia i dzieląc się z nami swoimi osobistymi przeżyciami.

Po tej części uroczystości, wszyscy zgromadzeni udali się do budynku szkoły na wystawę „100 Pamiątek na 100 Lecie Niepodległości” Zgromadziliśmy  pamiątki z ważnych chwil naszej Ojczyzny.

Były tu pamiątki i okresu międzywojennego, książki, zdjęcia, stare gazety, pamiątki ze zsyłek na Sybir, medale odznaczenia, szable, hełmy menażki, manierki i wiele innych; także z okresu Solidarności. Nie sposób wymienić wszystkie. Potem zaprosiliśmy wszystkich na poczęstunek. Wszyscy byliśmy przejęci wyjątkowością tego wydarzenia, szczególnie obecnością i wzruszeniem naszych gości - świadków bolesnej historii Polski; walczących o to, aby nasi uczniowie mogli  teraz uczyć się w wolnym kraju...

„ IXSpotkania z Historią”- Dzień Patrona

1 grudnia 2016 r.

dscf5276To był bardzo ważny dzień w życiu naszej Szkoły -Święto Patrona i Ślubowanie uczniów klasy pierwszejP1020816 Gimnazju i Liceum.  Zebraliśmy się o godzinie 08.30 pod szkołą i przeszliśmy za Sztandarem Szkoły, pod kamień upamiętniający Harcerzy Szarych Szeregów Ziemi Puławskiej. Pani dyrektor Teresa Grosicka,  poprowadziła Apel przywołując pamięć tych, którzy swe życie ofiarowali Ojczyźnie.Następnie przy dźwiękach "Ciszy" - wykonanej na skrzypcach przez Basię Wójcik, wiązankę biało-czerwonych kwiatów, w imieniu Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Prof. Krzysztofa Szulowskiego,  złożył pan Michał Śmich. Uczniowie rownież złożyli kwiaty i                                                                        zapalili  znicz. 

dscf5283dscf5284dscf5287

dscf5300Po uroczystym Apelu udaliśmy się do kościoła Miłosierdzia Bożego, gdzie ksiądz kanonik Krzysztof Krakowiak -dscf5306 proboszcz parafii i ksiądz Łukasz Brus nasz katecheta, odprawili uroczystą Mszę Świetą w intencji naszej spoleczności szkolnej.Podczas Mszy, ksiądz Proboszcz skierował do nas piękne słowa a uczniowie złożyli dary: kwiaty, owoce, światło i Małego Powstańca -symbol naszego Patrona.Do Mszy służyli slowo Boże czytali nasi uczniowie. Bardzo pieknie zabrzmiala modlitwa harcerska w wykonaniu dwóch uczennic, Basi i Oli.

 

 

dscf5302

dscf5304dscf5307 

dscf5316Po Mszy Świętej przeszliśmy do Sali Teatralnej przy Kościele Milosierdzia Bożego, gdzie odbyła się dscf5340część oficjalna uroczystości. Poprowadzili ją uczniowie Liceum - Karolina Kubaj i Damian Karkosiński. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości.Wśrod nas obecni byli Harcerze Szarych Szeregów, Związku Sybiraków oraz inni kombatanci.Przyjechał do nas również uczestnik Powstania Warszawskiego.Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował Pan P.Michał Śmich Zaszczycił nas swą obecnością wiceprzewodniczący Rady Miasta Pulawy, Pan Ryszard Ścibior oraz Pan Leszek Gorgol, czlonek zarządu Powiatu.Obecni byli Radni, liczni sympatycy szkoły, Rodzice, Nauczyciele i uczniowie.Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru szkoły, odśpiewano hymn i pani dyrektor skierowała okolicznościowe przemowienie.Po wystąpieniach gosci odbyło się uroczyste Ślubowanie uczniów klas pierwszych. Po ślubowaniu była przepiękna  i wzruszająca część artystyczna, przygotowana pod kierunkiem pani Barbary Chadaj i w oprawie wokalnej pana Michała Matrasa.Scenografię przygorowała Pani Katarzyna Starzak przy dużym wsparciu pani Małgorzaty Nowakowskiej i pana Marka Matrasa. Oczywiście bardzo zaangażowali się w dekorację nasi uczniowie na warsztatach artystycznych. 

dscf5343

dscf5321dscf5344

dscf5354

 dscf5349dscf5377

dscf5374dscf5373dscf5380

dscf5350dscf5363dscf5358

dscf5356dscf5393dscf5395

dscf5396......Powstaniec Warszawski. Wtedy był 12 letnim chłopcem.......dscf5366

Część artystyczna wywołała wiele wzruszeń. Spektakl na prośbę księdza Proboscza, zostanie powtórzony w dniu 8 grudnia o godzinie 10.00 w parafialnej sali teatralnej.

Na koniec w siedzibie szkoły był poczęstunek dla wszystkich uczestników uroczystości.

dscf5415dscf5422dscf5406

To był bardzo miły dzień i pozostanie na długo w naszej pamięci.


 

więcej zdjęć w galerii. 

dsc 0484„VIII Spotkania z Historią”- Dzień Patrona

5 grudnia 2015 r.

To był bardzo ważny dzień w życiu naszej Szkoły.Święto Patrona i Ślubowanie uczniów klasy pierwszej Gimnazjum i Liceum

 

 

 

dsc 0411Zebraliśmy się o godzinie 10.30 pod kamieniem upamiętniającym Harcerzy Szarych Szeregów Ziemi Puławskiej. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego, Pani dyrektor Teresa Grosicka  poprowadziła Apel, tymi słowami przywołując naszego Patrona;

Przywołajmy pamięć i oddajmy hołd wszystkim harcerzom Szarych Szeregów, którzy narażając swe młode życie a jakże często je oddając  walczyli o wolną i niepodległą Polskę:

  • Przywołajmy pamięć harcerzy Szarych Szeregów Ziemi Lubelskiej, którzy polegli za Ojczyznę i tych, których pan Bóg powołał na wieczną wartę.
  • Przywołajmy pamięć – harcerzy naszej Ziemi Puławskiej, -
  • Przywołajmy pamięć Jadwigi Bretes,  - harcerki urodzonej w Puławach, która Pełniła funkcję łącznika. Przewoziła broń, korespondencję i prasę podziemną, Brała  udział w Powstaniu Warszawskim. Została w nim ranna. Po wojnie pracowała jako nauczycielka w Puławach. Zmarła 3 listopada 1982 r.i spoczęła na cmentarzu przy ulicy PiaskowejPrzywołajmy pamięć harcerzy harcerzy Batalionu „Zośka”, Batalionu „Parasol”, Hufców Polskich i innych środowisk harcerskich, którzy oddali swe życie za Polskę.Niech ich wspaniałe życiorysy, stanowią wzór dla kolejnych pokoleń  młodzieży polskiej.

Po tych słowa uczniowie złożyli biało czerwone kwiaty i zapalili znicz.

p1330085Następnie udaliśmy się do kościoła Miłosierdzia Bożego, gdzie Ksiądz Łukasz Brus odprawił uroczystą Mszę Świetą w intencji naszej spoleczności szkolnej.Podczas Mszy skierował do nas piekne słowa a uczniowie złozyli dary:kwiaty, owoce, światło i Małego Powstańca,symbol naszego Patrona.

dsc 0420dsc 0434

dsc 0491Po Mszy Świętej przeszliśmy do Sali Teatralnej przy Kościele Milosierdzia Bożego, gdzie odbyla sie część oficjalna uroczystosci.Uroczystosć poprowadzili uczniowie Liceum,kasia Marchalewska i Marcin Solecki.Na uroczystośc przybyło wielu gości.Wśrod nas obecni byli Harcerze Szarych Szeregów oraz inni kombatanci.Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowal Pan P. Śmich Zaszczyciła nas swa obecnością Przewodnicząca Rady Miasta Pani Bożena Krygier oraz Pan Leszek Gorgol, czlonek zarządu Powiatu.Obecni byli liczni sympatycy szkoly, Rodzice, Nauczyciele i uczniowie.Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru szkoły odspiewano hymn i pani dyrektor skierowała okolicznościowe przemowienie.Nastepnie odbyło się uroczyste Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Po ślubowaniu była przepiękna  i wzruszająca część artystyczna, przygotowana pod kierunkiem pani Barbary Chadaj i w oprawie wokalnej przez pana Michała Matrasa.

dsc 0480

 dsc 0505dsc 0499

 

dsc 0498

p1330102p1330107

dsc 0506dsc 0517dsc 0522

 Na koniec wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany wspólnie z Rodzicami.Była okazja do wpisania się do Kroniki Szkoły. 


 

Więcej zdjęc w Galerii

Poświęcenie Sztandaru i Pamiątkowego Kamienia w Zespole Szkół Europejskich im. Szarych Szeregów w Puławach
W dniu 2 grudnia 2014 roku w Zespole Szkół Europejskich imienia Szarych Szeregów odbyła się uroczystość Dnia Patrona połączona z poświęceniem Sztandaru. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele Miłosierdzia Bożego w Puławach.DSC 0064Mszę Świętą sprawował Ksiądz Proboszcz, Andrzej Sternik. W swojej  homilii między innymi powiedział: ”Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka- wyrazy wzajemnie się uzupełniające, jeśli uznajesz i kochasz Boga, zadbasz o honor człowieka, chrześcijanina, Polaka, zdobędziesz wiedzę ……..”  to hasło sztandaru niech przypomina Wam młodzi, kim jesteście i kim macie być”. Po wygłoszonej homilii odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru i przekazania go społeczności szkolnej.DSC 0052 Po Mszy Świętej odbył się przemarsz Pocztu Sztandarowego i całej społeczności szkolnej pod pamiątkowy kamień upamiętniający Harcerki i Harcerzy Szarych Szeregów. Po odśpiewaniu Hymnu  powiedziała: „Zebraliśmy się tutaj, w ten grudniowy, szary dzień,Szarych Szeregów, glos zabrała  Pani dyrektor Teresa Grosicka która, aby złożyć skromny dar wdzięczności          i pamięci wszystkim harcerkom i harcerzom Szarych Szeregów - gdy zgaśnie pamięć ludzka kamienie mówić będą. Jakże wymowne to słowa   i jak wpisują się w naszą dzisiejszą uroczystość. Ten zwykły, polny kamień, złożony tutaj na leśnym wzgórzu, na terenie Ośrodka Wychowawczego Sióstr Benedyktynek Misjonarek, gdzie również ma siedzibę nasza szkoła, będzie swą skromną wymową świadczył o harcerkach harcerzach z tamtych lat, którzy nie wahając się ani chwili życie swe ofiarowali Ojczyźnie”.

DSC 0066Następnie ksiądz Andrzej Sternik, proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego dokonał  poświęcenia pamiątkowego kamienia. Przy dźwiękach ciszy granej na skrzypcach, tablica została odsłonięta. Młodzież złożyła kwiaty i zapaliła znicz. Dalsza część uroczystości odbyła się w szkole. Po uroczystym wprowadzeniu Sztandaru Szkoły i odśpiewaniu Hymnu Państwowego, glos zabrała pani dyrektor Teresa Grosicka. Po powitaniu zebranych wszystkich zebranych, wygłosiła okolicznościowe przemówienie, którego znamienny fragment cytuję:

DSC 0077„Każde państwo ma swoje symbole, symbole, które podkreślają jego suwerenność. Orzeł Biały, biało-czerwone barwy i Mazurek Dąbrowskiego – to symbole naszego państwo. Symbole te rozpoznawalne P1000330wszędzie - przez wszystkich – małych i dużych. Godło, barwy i hymn wyróżniają nas wśród narodów świata. Można by rzec - cóż to takiego? – wizerunek, barwa, melodia, słowa- przecież to tylko symbole. Tak, ale symbole wartości największych i najświętszych. Przecież nie  o kawałek płótna chodziło harcerzom Szarych Szeregów, gdy w mroku okupacji niemieckiej z Wieży Trynitarskiej, na Placu Katedralnym w Lublinie,wywiesili biało - czerwoną flagę. Nie o zwykłą pieśń chodziło, gdy więźniowie w obozie Auschwitz w wigilijny wieczór śpiewali: 
DSC 0092„Jeszcze Polska nie zginęła”. Tak wspomina ten wieczór jeden z byłych więźniów: „Rozpoczął się śpiew niemieckiej kolędy, a następnie popłynęła potężna jak morze pieśń „Bóg się rodzi – moc truchleje” i inne,  w końcowym akordzie popłynął „Mazurek Dąbrowskiego”. Wszyscy ściskali się serdecznie, gorąco i długo płakali, a byli i tacy, którzy głośno szlochali. (…) Taka uroczysta chwila nie ginie nigdy w pamięci. Sztandar z wizerunkiem Orła Białego i Mazurek Dąbrowskiego, były wówczas symbolami wolności, prawa do niepodległego bytu narodu. Potęgowały wolę walki. Zrośnięte nierozerwalnie z naszą przeszłością i współczesnością wymagają od nas najwyższego szacunku i szczególnej ochrony.  Z tego wypływa uświęcony tradycją zwyczaj oddawania czci narodowym symbolom”………DSC 0086
Dzisiejsza uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru, jest niezwykle doniosłym momentem w historii naszej szkoły. Po długich latach starań, w końcu nadszedł ten upragniony moment nadania szkole sztandaru, symbolu patriotyzmu, Polski, Narodu, Małej Ojczyzny, symbolu tożsamości szkoły, symbolu, który czcić będą następne pokolenia dzieci i młodzieży naszej szkoły. Myślę, że doniosłości tej chwili dodaje fakt, że własnoręcznie wyhaftowała go nasza absolwentka Liceum - Antonina Hrohol. Myślę, że się nie pomylę twierdząc, że to jedyny taki sztandar, który wyhaftowała absolwentka, dla swojej szkoły”.  Po tych słowach Pani Dyrektor zaprosiła do przybijania pamiątkowych gwoździ:DSC 0074 kolejno byli to: Antonina Hrohol, która wyhaftowała Sztandar, ksiądz Andrzej Sternik, proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego, który poświecił Sztandar. Następne gwoździe wbiły, siostry Klaudia Turczyńska dyrektorka Specjalnego Ośrodka Wychowawczego i siostra Jana Bubel przełożona Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek. Następne gwoździe wbili przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych. Następnie gwoździe wbijali sponsorzy: Stowarzyszenie Szarych Szeregów, Światowy Związek AK, Związek Sybiraków, Fundacja Niepodległości, przedstawiciel firmy Cholewa i spółka, nauczyciele rodzice i uczniowie Podczas uroczystości Sztandar Szkoły został odznaczony Odznaką Honorową Sybiraka, w uznaniu za zasługi dla Związku.Podczas uroczystości odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Następnie uczniowie zaprezentowali montaż słowno - muzyczny przygotowany przez Panią Barbarę Chadaj - w oprawie  muzycznej Pana Michała Matrasa. Piosenkę zaśpiewała również  Tonia Hrohol, absolwentka liceum, obecnie studentka II roku Uniwersytetu M.C. Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Rusycystyki, niezwykle utalentowana - pięknie haftuje, czego dowodem jestSztandar, jak również  pięknie śpiewa.Po części oficjalnej wszyscy spotkali się na okolicznościowym przyjęciu.
.DSC 0050 DSC 0008 DSC 0044 DSC 0077 DSC 0068

      10 listopada 2010 roku w naszej szkole miała miejsce wielka uroczystość...........

DSC09263

Mieliśmy aż trzy powod do świętowania:ObchodziliśmyŚwięto Patrona naszej Szkoły,upamiętniliśmy Swięto 11 listopada 1918 roku,oraz był to dzień ślubowania klas pierwszych.Po hymnie pani Dyrektor mgr Teresa Grosicka powitała przybyłych gości i wyglosiła okolicznościowe przemówienie.Przybyli do nas:licznie byli harcerze Szarych Szeregow a wśród nich prezes Stowarzyszenia Szarych Szarych Szeregów Pan dr.Janusz Matusewicz z Lublinia, pani Maria Tereszczuk, pani prof. Wanda Brzyska, pan wiceprezes Zdziław Łoziński,pan Stefan Kalinowski.pierwszych.Po hymnieKrasowicz oraz rodzice, nauczyciele i uczniowie. Najpierw odbyła się część oficjalna.Następnie uczniowie klas pierwszych (Gimnazjum i Liceum Europejskiego) przystąpili do uroczystego ślubowania:IMG 4569

 My Uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Europejskich im. Szarych Szeregów świadomi obowiązków, jakie na nas spoczywają, uroczyście ślubujemy:strzec honoru szkoły, sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, godnie reprezentować szkołę, wytrwale pracować nad rozwojem swoich uzdolnień i osobowości, być życzliwym, wrażliwym i otwartym na drugiego człowieka, nie zawieść nadziei, jakie pokładają w nas rodzice i wychowawcy, stawiać dobro Polski nad własne. Kolejnym punktem uroczystości był wspaniały i wzruszającyprogram artystyczny przygotowany przez uczniów pod kierunkiem pani Barbary Chadaj i pana Michała Matrasa.Po części artystycznej i wspólnym zaśpiewaniu pieśni Szarych Szeregów jeden z naszych gości – pan Zdzisław Łoziński wiceprezeses Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Lublinie, opowiedzial niezwykle ciekawie o swoich przeżyciach z czasów II wojny światowej..Na koniec rodzice klas pierwszych zaprosili wszystkich na poczęstunek.

     

             

             

          

dlaczego my

Artykuły

logotyperasmus 2

Sponsorzy

Dni Patrona

Facebook