szkola szare szeregi 10

        27 listopada, w dniu Święta Szkoły, odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych Liceum szkola szare szeregi 1Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Europejskich im. Szarych Szeregów. Tegoroczne ślubowanie miało wyjątkowo uroczystą oprawę, ponieważ świętowaliśmy nie tylko Dzień naszego Patrona, ale również  100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę.           

Na uroczystą akademię zostali zaproszeni znakomici goście: harcerze  Szarych Szeregów z czasu II wojny światowej, poseł ziemi lubelskiej, prof. Krzysztof Szulowski, radni Rady Miasta - pani Anna Kędziora i pan Ignacy Czeżyk, wielu przyjaciół naszej szkoły oraz przedstawiciele Rady Rodziców.    Uroczystość rozpoczęła się od uroczystego apelu przy pamiątkowych kamieniach, które znajdują się w otoczeniu nasze szkoły . Jeden kamień poświęcony jest harcerzomszkola szare szeregi 14 Szarych Szeregów i stoi tu od kilku lat a drugi , ufundowaliśmy my w tym roku, szkola szare szeregi 28aby uczcić 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Po apelu poległych, uczennica z klasy III gimnazjum Basia, odegrała na skrzypcach ciszę. Następnie ksiądz Ryszard Gołda, dokonał poświęcenia pamiątkowego kamienia. Apel zakończył się złożeniem  kwiatów i zapaleniem zniczy przez młodzież.

Następnie uformowaliśmy pochód , na czele którego szedł Poczet Sztandarowy wszyscy  udali się do kościoła pw. Miłosierdzia Bożego na uroczystą mszę, po której w sali teatralnej kościoła odbyła się uroczysta akademia. Po szkola szare szeregi 44szkola szare szeregi 42wystąpieniu Pani Dyrektor, odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Uroczyście ubrani i przejęci powtarzali za panią dyrektor słowa  roty ślubowania. Na szkolny sztandar uczniowie przyrzekli;  strzec honoru szkoły, sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, godnie reprezentować szkołę, wytrwale pracować nad rozwojem swoich uzdolnień i osobowości; być życzliwym, wrażliwym i otwartym na drugiego człowieka; nie zawieść nadziei, jakie pokładają w nich rodzice i wychowawcy oraz stawiać dobro Polski nad własne. Po złożonym ślubowaniu wychowawczynie przypięły uczniom tarcze szkolne.

szkola szare szeregi koncert 5 filteredPięknym momentem uroczystości było  wręczenie naszej pani dyrektor Statuetki Małegoszkola szare szeregi koncert 13 filtered Powstańca, przez pana Zdzisława Łozińskiego, harcerza Szarych Szeregów a jednocześnie  prezesa Lubelskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Statuetkę ufundował Warszawski Oddziałał Stowarzyszenia Szarych Szeregów na wniosek oddziału lubelskiego.

Następnie wszyscy zgromadzeni ze wzruszeniem obejrzeli piękny montaż słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież naszej szkoły, pod kierunkiem pani Barbary Chadaj i pana Michała Matrasa, z pomocą księdza katechety Łukasza Brusa. Po obejrzeniu w szkola szare szeregi koncert 27 filteredskupieniu części artystycznej nasi goście zabrali głos, nawiązując do obejrzanego przedstawienia i dzieląc się z nami swoimi osobistymi przeżyciami.

Po tej części uroczystości, wszyscy zgromadzeni udali się do budynku szkoły na wystawę „100 Pamiątek na 100 Lecie Niepodległości” Zgromadziliśmy  pamiątki z ważnych chwil naszej Ojczyzny.

Były tu pamiątki i okresu międzywojennego, książki, zdjęcia, stare gazety, pamiątki ze zsyłek na Sybir, medale odznaczenia, szable, hełmy menażki, manierki i wiele innych; także z okresu Solidarności. Nie sposób wymienić wszystkie. Potem zaprosiliśmy wszystkich na poczęstunek. Wszyscy byliśmy przejęci wyjątkowością tego wydarzenia, szczególnie obecnością i wzruszeniem naszych gości - świadków bolesnej historii Polski; walczących o to, aby nasi uczniowie mogli  teraz uczyć się w wolnym kraju...

„ IXSpotkania z Historią”- Dzień Patrona

1 grudnia 2016 r.

dscf5276To był bardzo ważny dzień w życiu naszej Szkoły -Święto Patrona i Ślubowanie uczniów klasy pierwszejP1020816 Gimnazju i Liceum.  Zebraliśmy się o godzinie 08.30 pod szkołą i przeszliśmy za Sztandarem Szkoły, pod kamień upamiętniający Harcerzy Szarych Szeregów Ziemi Puławskiej. Pani dyrektor Teresa Grosicka,  poprowadziła Apel przywołując pamięć tych, którzy swe życie ofiarowali Ojczyźnie.Następnie przy dźwiękach "Ciszy" - wykonanej na skrzypcach przez Basię Wójcik, wiązankę biało-czerwonych kwiatów, w imieniu Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Prof. Krzysztofa Szulowskiego,  złożył pan Michał Śmich. Uczniowie rownież złożyli kwiaty i                                                                        zapalili  znicz. 

dscf5283dscf5284dscf5287

dscf5300Po uroczystym Apelu udaliśmy się do kościoła Miłosierdzia Bożego, gdzie ksiądz kanonik Krzysztof Krakowiak -dscf5306 proboszcz parafii i ksiądz Łukasz Brus nasz katecheta, odprawili uroczystą Mszę Świetą w intencji naszej spoleczności szkolnej.Podczas Mszy, ksiądz Proboszcz skierował do nas piękne słowa a uczniowie złożyli dary: kwiaty, owoce, światło i Małego Powstańca -symbol naszego Patrona.Do Mszy służyli slowo Boże czytali nasi uczniowie. Bardzo pieknie zabrzmiala modlitwa harcerska w wykonaniu dwóch uczennic, Basi i Oli.

 

 

dscf5302

dscf5304dscf5307 

dscf5316Po Mszy Świętej przeszliśmy do Sali Teatralnej przy Kościele Milosierdzia Bożego, gdzie odbyła się dscf5340część oficjalna uroczystości. Poprowadzili ją uczniowie Liceum - Karolina Kubaj i Damian Karkosiński. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości.Wśrod nas obecni byli Harcerze Szarych Szeregów, Związku Sybiraków oraz inni kombatanci.Przyjechał do nas również uczestnik Powstania Warszawskiego.Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował Pan P.Michał Śmich Zaszczycił nas swą obecnością wiceprzewodniczący Rady Miasta Pulawy, Pan Ryszard Ścibior oraz Pan Leszek Gorgol, czlonek zarządu Powiatu.Obecni byli Radni, liczni sympatycy szkoły, Rodzice, Nauczyciele i uczniowie.Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru szkoły, odśpiewano hymn i pani dyrektor skierowała okolicznościowe przemowienie.Po wystąpieniach gosci odbyło się uroczyste Ślubowanie uczniów klas pierwszych. Po ślubowaniu była przepiękna  i wzruszająca część artystyczna, przygotowana pod kierunkiem pani Barbary Chadaj i w oprawie wokalnej pana Michała Matrasa.Scenografię przygorowała Pani Katarzyna Starzak przy dużym wsparciu pani Małgorzaty Nowakowskiej i pana Marka Matrasa. Oczywiście bardzo zaangażowali się w dekorację nasi uczniowie na warsztatach artystycznych. 

dscf5343

dscf5321dscf5344

dscf5354

 dscf5349dscf5377

dscf5374dscf5373dscf5380

dscf5350dscf5363dscf5358

dscf5356dscf5393dscf5395

dscf5396......Powstaniec Warszawski. Wtedy był 12 letnim chłopcem.......dscf5366

Część artystyczna wywołała wiele wzruszeń. Spektakl na prośbę księdza Proboscza, zostanie powtórzony w dniu 8 grudnia o godzinie 10.00 w parafialnej sali teatralnej.

Na koniec w siedzibie szkoły był poczęstunek dla wszystkich uczestników uroczystości.

dscf5415dscf5422dscf5406

To był bardzo miły dzień i pozostanie na długo w naszej pamięci.


 

więcej zdjęć w galerii. 

dsc 0484„VIII Spotkania z Historią”- Dzień Patrona

5 grudnia 2015 r.

To był bardzo ważny dzień w życiu naszej Szkoły.Święto Patrona i Ślubowanie uczniów klasy pierwszej Gimnazjum i Liceum

 

 

 

dsc 0411Zebraliśmy się o godzinie 10.30 pod kamieniem upamiętniającym Harcerzy Szarych Szeregów Ziemi Puławskiej. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego, Pani dyrektor Teresa Grosicka  poprowadziła Apel, tymi słowami przywołując naszego Patrona;

Przywołajmy pamięć i oddajmy hołd wszystkim harcerzom Szarych Szeregów, którzy narażając swe młode życie a jakże często je oddając  walczyli o wolną i niepodległą Polskę:

  • Przywołajmy pamięć harcerzy Szarych Szeregów Ziemi Lubelskiej, którzy polegli za Ojczyznę i tych, których pan Bóg powołał na wieczną wartę.
  • Przywołajmy pamięć – harcerzy naszej Ziemi Puławskiej, -
  • Przywołajmy pamięć Jadwigi Bretes,  - harcerki urodzonej w Puławach, która Pełniła funkcję łącznika. Przewoziła broń, korespondencję i prasę podziemną, Brała  udział w Powstaniu Warszawskim. Została w nim ranna. Po wojnie pracowała jako nauczycielka w Puławach. Zmarła 3 listopada 1982 r.i spoczęła na cmentarzu przy ulicy PiaskowejPrzywołajmy pamięć harcerzy harcerzy Batalionu „Zośka”, Batalionu „Parasol”, Hufców Polskich i innych środowisk harcerskich, którzy oddali swe życie za Polskę.Niech ich wspaniałe życiorysy, stanowią wzór dla kolejnych pokoleń  młodzieży polskiej.

Po tych słowa uczniowie złożyli biało czerwone kwiaty i zapalili znicz.

p1330085Następnie udaliśmy się do kościoła Miłosierdzia Bożego, gdzie Ksiądz Łukasz Brus odprawił uroczystą Mszę Świetą w intencji naszej spoleczności szkolnej.Podczas Mszy skierował do nas piekne słowa a uczniowie złozyli dary:kwiaty, owoce, światło i Małego Powstańca,symbol naszego Patrona.

dsc 0420dsc 0434

dsc 0491Po Mszy Świętej przeszliśmy do Sali Teatralnej przy Kościele Milosierdzia Bożego, gdzie odbyla sie część oficjalna uroczystosci.Uroczystosć poprowadzili uczniowie Liceum,kasia Marchalewska i Marcin Solecki.Na uroczystośc przybyło wielu gości.Wśrod nas obecni byli Harcerze Szarych Szeregów oraz inni kombatanci.Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowal Pan P. Śmich Zaszczyciła nas swa obecnością Przewodnicząca Rady Miasta Pani Bożena Krygier oraz Pan Leszek Gorgol, czlonek zarządu Powiatu.Obecni byli liczni sympatycy szkoly, Rodzice, Nauczyciele i uczniowie.Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru szkoły odspiewano hymn i pani dyrektor skierowała okolicznościowe przemowienie.Nastepnie odbyło się uroczyste Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Po ślubowaniu była przepiękna  i wzruszająca część artystyczna, przygotowana pod kierunkiem pani Barbary Chadaj i w oprawie wokalnej przez pana Michała Matrasa.

dsc 0480

 dsc 0505dsc 0499

 

dsc 0498

p1330102p1330107

dsc 0506dsc 0517dsc 0522

 Na koniec wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany wspólnie z Rodzicami.Była okazja do wpisania się do Kroniki Szkoły. 


 

Więcej zdjęc w Galerii


 4 grudnia 2013 r. Dzień Patrona

Zgodnie z tradycją na początku grudnia nasza szkoła obchodziła Dzień Patrona. Tym razem uroczystość poświęcona Szarym Szeregom odbyła się we wnętrzu Sali Kongresowej Pałacu Czartoryskich. W tym doniosłym wydarzeniu wzięło udział wielu zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: kombatanci Szarych Szeregów, przedstawiciele władz Puław, powiatu puławskiego, rodzice, nauczyciele, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół Europejskich. Licznie zgromadzonych gości powitała pani dyrektor Teresa Grosicka. W trakcie uroczystości pani dyrektor Teresa Grosicka, decyzją Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, została odznaczona Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym za działalność służącą upowszechnianiu i upamiętnianiu chwalebnych czynów obrońców i wyzwolicieli Ojczyzny oraz Odznaką Zasłużony dla Związku Inwalidów RP. Szkoła otrzymała również Statuetkę Małego Powstańca. Po oficjalnych przemówieniach odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Pani dyrektor przypomniała pierwszoklasistom, co znaczy „ślubować”. Słowa przysięgi złożone na sztandar Szarych Szeregów, przywieziony przez członków Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Lublinie z prezesem panem Zdzisławem Łozińskim na czele, szczególnie dumnie brzmiały wśród najmłodszych uczniów, którzy rozpoczęli właśnie swoją przygodę ze szkołą. Uczniowie ci pod kierunkiem pani Angeliki Wójtowicz przygotowali krótką część artystyczną, podczas której wykazali się umiejętnościami godnymi pierwszoklasistów. Kolejnym punktem uroczystości było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz wyróżnień laureatom IV Wojewodzkiego Konkursu Plastycznego- Szare Szeregi Czas Honoru Czas Proby próby”. Nagrodzone i wyróżnione prace można było zobaczyć dziękiprezentacji multimedialnej. Uroczystość uświetnił nawiązujący do historii Szarych Szeregów montaż słowno-muzyczny zatytułowany: „Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec” przygotowany pod kierunkiem: pana Piotra Skawińskiego, pana Michała Matrasa (oprawa muzyczna) i pani Katarzyny Starzak (prezentacja multimedialna). Obchody Dnia Patrona zakończyła w dniu 5 grudnia 2013 r. Msza Święta w Kościele pod wezwaniem Matki Swiętej Rodziny

1

 3

 

 

      10 listopada 2010 roku w naszej szkole miała miejsce wielka uroczystość...........

DSC09263

Mieliśmy aż trzy powod do świętowania:ObchodziliśmyŚwięto Patrona naszej Szkoły,upamiętniliśmy Swięto 11 listopada 1918 roku,oraz był to dzień ślubowania klas pierwszych.Po hymnie pani Dyrektor mgr Teresa Grosicka powitała przybyłych gości i wyglosiła okolicznościowe przemówienie.Przybyli do nas:licznie byli harcerze Szarych Szeregow a wśród nich prezes Stowarzyszenia Szarych Szarych Szeregów Pan dr.Janusz Matusewicz z Lublinia, pani Maria Tereszczuk, pani prof. Wanda Brzyska, pan wiceprezes Zdziław Łoziński,pan Stefan Kalinowski.pierwszych.Po hymnieKrasowicz oraz rodzice, nauczyciele i uczniowie. Najpierw odbyła się część oficjalna.Następnie uczniowie klas pierwszych (Gimnazjum i Liceum Europejskiego) przystąpili do uroczystego ślubowania:IMG 4569

 My Uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Europejskich im. Szarych Szeregów świadomi obowiązków, jakie na nas spoczywają, uroczyście ślubujemy:strzec honoru szkoły, sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, godnie reprezentować szkołę, wytrwale pracować nad rozwojem swoich uzdolnień i osobowości, być życzliwym, wrażliwym i otwartym na drugiego człowieka, nie zawieść nadziei, jakie pokładają w nas rodzice i wychowawcy, stawiać dobro Polski nad własne. Kolejnym punktem uroczystości był wspaniały i wzruszającyprogram artystyczny przygotowany przez uczniów pod kierunkiem pani Barbary Chadaj i pana Michała Matrasa.Po części artystycznej i wspólnym zaśpiewaniu pieśni Szarych Szeregów jeden z naszych gości – pan Zdzisław Łoziński wiceprezeses Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Lublinie, opowiedzial niezwykle ciekawie o swoich przeżyciach z czasów II wojny światowej..Na koniec rodzice klas pierwszych zaprosili wszystkich na poczęstunek.

     

             

             

          

som

vulcan

DlaczegoMy2022

logo Laboratoria Przyszłości poziom kolor

logotyperasmus 2

Dni Patrona

Facebook