Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie informuję, że Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.

Załącznikiem do listu są Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. W wytycznych zostały wymienione obowiązki, jakie leżą po stronie pasażera, kierowcy i obsługi pojazdu oraz przedsiębiorcy w czasie korzystania z transportu zbiorowego. 

List oraz wytyczne przekazuję w załączniku.

Uprzejmie proszę o przekazanie ich rodzicom i opiekunom uczniów z Państwa szkoły i placówki.

 1. Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS – plik w wersji pdf
 2. Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS – plik w wersji word
 3. Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce – wytyczne MI i GIS

Bezpieczny powrót do szkoły uczniowie

Bezpieczny powrót do szkoły rodzice

700x295Procedura postępowania w Zespole Szkół Europejskich
w Puławach  w związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM

Przeczytaj uważnie i zastosuj się dla bezpieczeństwa swojego i innych!

W razie zagrożenia telefony kontaktowe:

Numer dedykowany; 694 194 322

Numer alarmowy; 509 282 323

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawowe wytyczne dla uczniów:

 

 1. Do szkoły wchodzimy przez szatnię. Obowiązuje reżim sanitarny –maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk, odstęp społeczny.
 2. W sali lekcyjnej każdy zajmuje swoją ławkę (zabrania się jej zmiany), posiada własne przybory szkolne, podręczniki itd. i nie wymienia się nimi z innymi uczniami. Niedopuszczalne jest łączenie ławek i ich przesuwanie.
 3. Po zajęciu miejsca uczeń może zdjąć maseczkę/przyłbicę, musi ją ponownie założyć, gdy podchodzi do odpowiedzi, wychodzi na korytarz, do toalety itp.
 4. Należy pamiętać o częstej dezynfekcji i myciu rak rąk.
 5. W czasie przerw (lub jeśli to możliwe podczas lekcji) sale lekcyjne są wietrzone.
  Na przerwie należy przebywać na korytarzu pamiętając o zachowaniu dystansu społecznego.
 6. W razie potrzeby nauczyciel/inny pracownik szkoły ma prawo wykonać uczniowi pomiar temperatury. Gdy stwierdzi się u ucznia gorączkę, przebywa on w izolatce do czasu odebrania go ze szkoły przez rodzica/opiekuna.
 7. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych uczeń bezzwłocznie opuszcza szkołę wyjściem przez szatnię.

 

 1. Postępowanie wobec pracownika lub ucznia szkoły:

Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego
w ciągu ostatnich 14 dni:

 1. zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:
  • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną
  • lub powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 2. nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można zakończyć kontrolę. Jeżeli w ciągu 14 dni zaobserwowane zostaną wyżej wymienione objawy to:
  • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,
  • lub chory powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 3. miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to:
  • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane
(kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy).

W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. Jednocześnie dyrektor placówki mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u ucznia lub pracownika jak najszybciej zgłasza ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 1. POSTĘPOWANIE Z POMIESZCZENIAMI JEŚLI wystąpił przypadek osoby
  z podejrzeniem koronawirusa

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

Należy przestrzegać podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

 1. Często myć ręce – instrukcje umieszczone są we wszystkich toaletach szkolnych oraz klasach. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).
 2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
  Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %).
 3. Zachować bezpieczną odległość
  Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
 4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust
  Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
 5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do szkoły. Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny.  Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia.
 6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.
 7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus należystarannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
 8. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego.
  Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.
 9. Zapobiegać innym chorobomzakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
 10. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem.

logotyperasmus 2

Licznik Odwiedzin

4805534
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
6684
7076
46321
4678619
217621
270251
4805534
Twoje IP: 3.92.74.105
2020-09-19 15:43

Sponsorzy

Facebook