Zobacz obraz źródłowy

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny” – napisał w lutym 2010 r. prezydent Lech Kaczyński, który podjął inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia tego święta. Ta idea,  została zrealizowana ustawą z 3 lutego 2011 r. O wprowadzenie tego święta ubiegał się  prezes IPN Janusz Kurtyka.

Temat Żołnierzy Wyklętych stał się szerzej znany dopiero na początku lat 90-tych XX wieku. Stało się to w dużej mierze dzięki wystawie „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”, przygotowanej w 1993 r. przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” przypada na 1 marca. Tego dnia w 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, zostali rozstrzelani przywódcy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – prezes WiN ppłk Łukasz Ciepliński („Pług”, „Ludwik”) i jego najbliżsi współpracownicy: Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel. Ich ciała komuniści zakopali w nieznanym miejscu.

Matura 2021. Kiedy jakie egzaminy?

Egzamin maturalny w terminie głównym zarówno na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym zotanie przeprowadzony w okresie od 4 do 20 maja 2021 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 16 czerwca 2021 r, a egzamin w terminie poprawkowym 24 sierpnia 2021 r.

Wyniki egzaminu maturalnego ogłoszone zostaną 5 lipca 2021 r., a dla osób poprawiających w sierpniu - 10 września 2021 r.

Terminy matury 2021

W 2021 r. egzamin maturalny przeprowadzany jest wyłącznie w części pismnej z zastrzeżeniem osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym na wyższą uczelnię zagraniczną lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej muszą przedstawić wynik z egzaminu ustnego.

W przypadku egzaminów maturalnych, najczęstszą zbitką wypowiadanych pytań jest: Co? Gdzie? Kiedy? Swoistą tradycją jest, że matury rozpoczynają się egzaminem z języka polskiego, a w 2021 roku dniem języka ojczystego będzie 4 maja. Powinna być to dobra wiadomość dla wszystkich, gdyż każdy podejdzie do przedstawionych zagadnień wypoczęty, ponieważ czwarty dzień maja to wtorek. Poniżej przedstawiamy dokładny harmonogram egzaminów na 2021 rok.

 część pisemna (termin główny)

DATA

GODZINA 9:00

GODZINA 14:00

4 maja 2021

(wtorek)

Język polski – pp*

 

5 maja 2021

(środa)

matematyka – pp

 

6 maja 2021

(czwartek)

język angielski – pp

 

7 maja 2021

(piątek)

język angielski – pr

 

10 maja 2021

(poniedziałek)

język polski – pr

 

11 maja 2021

(wtorek)

matematyka – pr

wiedza o społeczeństwie – pr

12 maja 2021

(środa)

biologia – pr

 

13 maja 2021

(czwartek)

geografia – pr

 

14 maja 2021

(piątek)

chemia – pr

 

17 maja 2021

(poniedziałek)

historia – pr

 

18 maja 2021

(wtorek)

fizyka – pr

 

19 maja 2021

(środa)

informatyka – pr

 

KALENDARZ ROK SZKOLNY 2020/2021

Dni wolne

  1. 10.2020 r. (środa)Dzień Edukacji Narodowej ( wolny od zajęć dydaktycznych)

01.11.2020 r. (niedziela) Wszystkich Świętych

11.11.2021 r. (środa) Święto Odzyskania Niepodległości

23-31.12.2020 r. Przerwa Świąteczna

01.01.2021( piątek) Nowy Rok

04-05.2021 ( poniedziałek – wtorek) – dni dyrektorskie

06.01.2021 r. (środa) Trzech Króli

01 -14.02.2020 r. Ferie zimowe

01 – 06.04.2020 r. Wiosenna przerwa Świąteczna

30.04 ( piątek) zakończenie roku w III Liceum

03.05.2021 r.(poniedziałek)

Wtorek- piątek 04-07.05.2020 r- matura

O3.06.20204r.(czwartek) Boże Ciało

O4.06.2020 r.(piątek) dzień wolny Dyrektora Szkoły

25 06.2020 r. Zakończenie Roku Szkolnego

* Wakacje J *

Organizacja I semestru;

wystawienie ocen za I semestr do 15 stycznia 2021 r.

klasyfikacja 18 stycznia 2021r.

 

Zebrania z rodzicami 16.00 i konsultacje z nauczycielami godzina 16.30 terminy:

28.09.2019 r. spotkania klasowe z wychowawcami.

26.10 2020 r. konsultacje z nauczycielami.

14.12.2020 r.  zebranie, konsultacje, informacja o proponowanych ocenach, podpisywanie ewentualnych zagrożeń.

25.01.2021 r. wywiadówka semestralna,  podanie kalendarza zebrań na II semestr.               

logo Laboratoria Przyszłości poziom kolor

DlaczegoMy2022

logotyperasmus 2

Facebook