• Article Index

  REKRUTACJA ELEKTRONICZNA DO

  EUROPEJSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO!!!

  1W ZESPLE SZKÓŁ EUROPEJSKICH IM. SZARYCH SZEREGÓW W PUŁAWACH.

  ZAPRASZAMY !!!

  W roku szkolnym 2020/2021 otwieramy dwie klasy ;

  Klasa o profilu matematyczno- przyrodniczym  (15 miejsc)3

  Przedmioty rozszerzone obowiązkowe: język angielski

  Przedmioty rozszerzone fakultatywne (min 1, maksymalnie 2): biologia, chemia, geografia, fizyka, informatyka, matematyka.

  W przypadku chęci zmiany profilu kształcenia lub przedmiotów w zakresie rozszerzonym umożliwiamy zmianę do końca drugiego semestru klasy drugiej. Warunkiem jest zaliczenie niezrealizowanego materiału. 

  Drugi język obcy do wyboru: hiszpański, niemiecki realizowany międzyoodziałowo

  W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:język polski

  matematyka
  max(biol,chem,fiz,geo,mat)
  informatyka

  Kryteria ex-aequo

  1.      Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

  2.      Kandydat spełnia jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą - wymienionych w art. 131 ust. 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) zgodnie z art. 134 ust. 4 tej ustawy.

  3.      ocena zachowania

  4.      procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty

  5.      średnia punktowa z przedmiotów obowiązkowych

  6.      ocena z języka polskiego

  7.      ocena z języka obcego

   Klasa o profilu humanistycznym (15 miejsc)

  Przedmioty rozszerzone obowiązkowe: język angielski

  Przedmioty rozszerzone fakultatywne (min 1, maksymalnie 2): historia, język polski, wiedza o społeczeństwie

  W przypadku chęci zmiany profilu kształcenia lub przedmiotów w zakresie rozszerzonym umożliwiamy zmianę do końca drugiego semestru klasy drugiej. Warunkiem jest zaliczenie niezrealizowanego materiału. 

  Drugi język obcy do wyboru: hiszpański, niemiecki realizowany międzyoodziałowo

  W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:język polski

  matematyka
  język angielski
  historia

  Kryteria ex-aequo

  1.      Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

  2.      Kandydat spełnia jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą - wymienionych w art. 131 ust. 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) zgodnie z art. 134 ust. 4 tej ustawy.

  3.      ocena zachowania

  4.      procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty

  5.      średnia punktowa z przedmiotów obowiązkowych

  6.      ocena z języka polskiego

  7.      ocena z języka obcego

   ATUTY NASZEJ SZKOŁY:

  • małe klasy
  • piękne otoczenie
  • brak barier architektonicznychDSCF8077
  • dobrze przygotowana kadra
  • nauka dwóch jezyków obcych od pierwszej klasy ( angielski, hiszpański lub angielski, niemiecki)
  • lekcje od 8.00 rano
  • obiady z własnej kuchni
  • rodzinna atmosfera

  ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  DO KLAS II- III  UCZNIÓW PO GIMNAZJUM !!!

  ORAZ II KLASY PO SZKOLE PODSTAWOWEJ !!!

  Zapisy w sekretariacie szkoły (W CZASIE PANDEMII WIZYTĘ W SZKOLE NAJLEPIEJ UZGODNIĆ TELEFONICZNIE LUB DROGĄ e-mailową) Można rownież pobrać poniżej ze strony internetowej kwestionariusz  i po wypełnieniu wysłać pocztą elektroniczną na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  kwestionariusz do pobrania; Kwestionariusz ELO

  ul. Doktora Mieczysława Kowalskiego 3 
  24-100 Puławytel./fax. 081 886 77 60 dyrektor 081 886 77 60 
  www.zse.pulawy.pl
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
  Godziny pracy:
  Sekretariat 7.30- 15.00                                                         
  Zajęcia lekcyjne 8.00-15.10
  Dyrektor Teresa Grosicka

  ZAPRASZAMY!

  logotyperasmus 2

  Licznik Odwiedzin

  5288770
  Dzisiaj
  Wczoraj
  W tym tygodniu
  Poprzedni tydzień
  W tym miesiącu
  Poprzedni miesiąc
  Wszystkie
  3976
  6975
  10951
  5216567
  3976
  202206
  5288770
  Twoje IP: 18.234.255.5
  2020-12-01 11:37

  Sponsorzy

  Facebook